+40 744 585 387
electromec@oricecontainer.ro

CALITATEA SI GARANTIA

CALITATEA SI GARANTIA

Electromec ofera garantie produselor pe o perioada de 12 luni.Garanţia acoperă reparaţia produselor ce prezinta defecţiuni de fabricaţie şi de calitate a materialelor utilizate la fabricarea acestora.Cumpărătorul se obligă ca, după recepţionarea mărfurilor, să le manipuleze, transporte, depoziteze, conserve, utilizeze şi întreţina conform destinaţiei lor, astfel încât sa nu le afecteze calitatea. Este obligat ca, în cazul în care constată anumite deficiente la produsele achiziţionate, să ia toate măsurile pentru limitarea pagubelor produse de acestea. În caz contrar garanţia produselor se pierde. Garantia nu acopera in nici un fel perioada de nefolosire a produselor.
Noi, SC Electromec SA, cu sediul in Schitu-Goleşti, jud. Argeş, asigurăm, garantăm şi declarăm pe proprie răspundere conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului României nr. 1022 din 2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele noastre la care se referă această declaraţie nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului.

STANDARDE SI NORMATIVE


Containerele abroll sunt produse in conformitate cu normativul german DIN 30722 si corespunde documentaţiilor de execuţie şi certificatului de calitate eliberat conform directivelor Consiliului Director al CEE, nr. 0333.
Containerele skip/abzet sunt produse in conformitate cu normativul german DIN 30720 si corespunde documentaţiilor de execuţie şi certificatului de calitate eliberat conform directivelor Consiliului Director al CEE, nr. 0333.
Eurocontainere 1100 litri metalice zincate sunt produse in conformitate cu normativul german DIN 30722 si corespunde documentaţiilor de execuţie şi certificatului de calitate eliberat conform directivelor Consiliului Director al CEE, nr. 0333., EN 840 3;5;6, RAL GZ 951 sau EN 840 2;5;6.
Prescontainerele: Sistem de incarcare:ABROLL in conformitate cu standardul EN DIN 30722; Produs in conformitate ce cerintele CE 98/37/GE in conformitate cu reglementarile CE privind sanatatea si sigurata; Corespunde normei: BS/EN ISO 1461.
Produsele noastre sunt fabricate in conformitate cu standardele ISO 9001, ISO14001; ISO 45001, SA 8000, cu documentatile tehnice de executie originale.