+40 744 585 387
electromec@oricecontainer.ro

Declaratie de politica in domeniul calitatii si mediului

    Am construit o istorie comună cu cea a partenerilor noştri prin asigurarea unui mediu de muncă stabil şi prin încercarea continuă de a îmbunătăţi produsele oferite, precum şi tehnologia utilizată zilnic. Credem în prevenirea, controlul şi reducerea poluării mediului, ne asumăm rolul de susţinători ai ecologiei, astfel va prezentam Declaratie de politica in domeniul calitato si mediului al companiei noastre.

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI MEDIULUI

Politica referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu, din cadrul ELECTROMEC SA este de a realiza produse de calitate, pentru a satisface necesitatile explicite si implicite ale clientilor,  in conditiile respectarii cerintelor legale si de protectie a mediului cu scopul realizarii de profit.

Pentru a pune in practica aceasta politica SMI, managementul de varf din cadrul  ELECTROMEC SA, mentine sistemul de management integrat calitate-mediu in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Obiectivele principale în domeniul calitatii-mediului ale ELECTROMEC SA, sunt:

Mentinerea certificarii sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) in conformitate cu cerintele referentialelor SR EN ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015;

Instruirea, motivarea si mentinerea constientizarii personalului privind imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI);

Pozitionarea si promovarea produselor la un nivel inalt de calitate;

Dezvoltarea unei prezente optime in teritoriu;

Prevenirea neconformitatilor in toate fazele de furnizare de produse, ceea ce va conferi incredere clientilor si va aduce beneficii companiei si angajatilor;

Asigurarea unui personal competent si dedicat, capabil sa livreze perfomanta de top si sa reprezinte compania;

Asigurarea unui comportament de business in conformitate cu cele mai inalte standarde de etici si integritate;

Mentinerea constientizarii personalului privind aplicarea principiilor ce guverneaza legislatia in domeniul protectiei mediului, in special a principiului “prevenirii poluarii” si „colectarii selective a deseurilor” prin promovarea solutiilor tehnice si tehnologiilor “nepoluante” si a celor mai bune practici in domeniul mediului, reducerea costurilor de mediu in continutul proiectelor sau serviciilor din domeniile proprii de activitate;

Mentinerea constientizarii personalului privind realizarea unei culturi si a unei mentalitati proactive a personalului organizatiei in ceea ce priveste protectia mediului inconjurator;

Intarirea imaginii de marca a organizatiei prin indeplinirea cerintelor referitoare la protectia mediului in conditii de competitivitate si de conformitate cu legislatia romana in domeniul protectiei mediului, directivele UE, standardele nationale si internationale;

Reducerea consumurilor de materii prime, materiale si energie, iar ori de cate ori exista posibilitatea, utilizarea materialelor si componentelor recuperabile sau reciclabile;

Castigarea increderii clientilor in ceea ce priveste conformarea organizatiei la reglementarile in vigoare privind protectia mediului.

Managementul de vârf din cadrul ELECTROMEC SA se angajează:

să asigure comunicarea, înţelegerea, analizarea și aplicarea politicii referitoare la calitate la toate nivelurile organizației;

să asigure resursele umane și materiale necesare;

să asigure funcţionarea și îmbunătăţirea continuă a eficacității SMI;

să analizeze periodic politica și să o îmbunătățescă continuu.

Directorul general al companiei în calitate de Reprezentant al Sistemului de Management Integrat pentru calitate si mediu (RMI), Dl. Lucian Cornel SORICA, are responsabilitate şi autoritate pentru implementarea şi menţinerea politicii referitoare la sistemul de management integrat calitate-mediu.

Participarea la implementarea şi menţinerea sistemului de management integrat calitate-mediu (SMI) este responsabilitatea fiecărui angajat din cadrul ELECTROMEC SA.

Raspunderea pentru protectia mediului si colectarea selectiva a deseurilor este sarcina tuturor si a fiecarui angajat in parte din cadrul ELECTROMEC SA.

Nu se admit abateri de la politica referitoare la calitate-mediu, poluarea mediului sau irosirea de resurse in nici un compartiment sau proces din organizatie.